SPARK | Wunderlich Péter

Diplomáját Kommunikáció- és médiatudomány szakon szerezte, ezt követően okleveles szemiotikusként végzett az ELTE-n. 2021-ben szerzett abszolutóriumot a MOME Doktori Iskolájának Művészettudomány PhD képzésében. Az MTA Szemiotikai Munkabizottságának a kutatója. 2017-óta oktat a MOME-n designszemiotikát, filozófiát, speciális kutatást. Negyedik éve dolgozik társoktatóként az Experimentális Design kurzusban. Oktatóként részt vett a Think Fun, Design Szolfézs, Ugrás a jövőbe! programokban. A civil életben könyvtervezőként és nyomdai menedzserként saját vállalatát irányítja. Érdeklődésének sokrétűségéről Schneider Ákossal beszélgetett, az interjú a designisso.com-on olvasható.